Gwarancja

5 lat gwarancji na grzewcze pompy ciepła Dimplex

Pompy ciepła Dimplex to niezawodność i najwyższe standardy jakościowe potwierdzone certyfikatami, wieloletnim doświadczeniem, tysiącami zrealizowanych inwestycji i zadowolonych użytkowników. Jesteśmy pewni naszych produktów, dlatego w trosce o komfort użytkowania urządzeń proponujemy naszym klientom możliwość przedłużenia gwarancji do 5 lat! Możliwość przedłużenia gwarancji dotyczy wszystkich grzewczych i rewersyjnych pomp ciepła Dimplex, decyzję o skorzystaniu z wydłużonej gwarancji należy podjąć w momencie zakupu pompy ciepła.

5 lat gwarancji na pompy ciepła Dimplex – krok po kroku

 • Chęć nabycia przedłużonej gwarancji należy zgłosić instalatorowi w momencie wyboru lub zakupu pompy ciepła Dimplex.
 • Po zamontowaniu pompy ciepła Dimplex, instalator zgłasza gotowość do pierwszego uruchomienia. Autoryzowany Serwis dokonuje pierwszego uruchomienia pompy ciepła sporządzając protokół uruchomienia
 • Po otrzymaniu przez Glen Dimplex Polska prawidłowo wypełnionego Protokołu Pierwszego Uruchomienia, użytkownik otrzymuje dokument potwierdzający 5-letnią gwarancję wraz z kartą gwarancyjną.
 • Koszty przedłużenia gwarancji na pompy ciepła podane są w aktualnym cenniku Dimplex "Technika grzewcza i wentylacyjna".

Warunki szczegółowe

Szczegółowe warunki przedłużenia gwarancji na pompy ciepła do okresu 5 lat

 1. Wykupując opcje gwarancji 5 letniej, klient jest zobowiązany dostarczyć do Glen Dimplex Polska Sp. z o.o. wypełniony formularz gotowości do 1 uruchomienia firmy Glen Dimplex Polska, będący jednocześnie formularzem zamówienia gwarancji.
 2. Zleceniodawca potwierdza, że wszystkie prace wstępne potrzebne do pierwszego uruchomienia zostały przeprowadzone, sprawdzone i zakończone, oraz że zapoznał się on z aktualnymi warunkami dostawy i płatności firmy Glen Dimplex Polska Sp. z o.o.
 3. Powyższy formularz oraz zakres usług przy pierwszym uruchomieniu są w każdej chwili dostępne w Internecie pod adresem: www.dimplex.pl
 4. Przedłużenie gwarancji dla grzewczej pompy ciepła do 60 miesięcy od daty pierwszego uruchomienia, jednak maksymalnie 63 miesięcy od dostawy z Glen Dimplex Polska Sp. z o.o., udzielane jest zgodnie z następującymi warunkami:
  • Warunkiem otrzymania przedłużonej gwarancji jest odpłatne pierwsze uruchomienie w czasie eksploatacji (czas pracy sprężarki) poniżej 150 godzin.
  • Przeprowadzone przez autoryzowany serwis posprzedażowy techniki systemowej z protokołem pierwszego uruchomienia.
  • Przy wyborze opcji przedłużenia gwarancji do pomp ciepłą o mocy 60 kW oraz 150 kW (kody 366420, 366430, 366460, 366470), warunkiem udzielenia 5-letniej gwarancji jest wykonywanie corocznych, płatnych przeglądów pompy ciepła. Wymagana ilość przeglądów w czasie obowiązywania 5-letniej gwarancji to 4. Koszt przeglądów według taryfikatora producenta.
 5. Zlecenie odpłatnego pierwszego uruchomienia przez serwis posprzedażowy techniki systemowej dokonywane jest na piśmie przy zastosowaniu odpowiedniego formularza.
 6. Wysokość ryczałtu za uruchomienie uzależniona jest od mocy grzewczej pompy ciepła (wg EN 14511 przy A2/W35, B0/W35 lub W10/W35) i obejmuje rzeczywiste koszty uruchomienia oraz koszty jednego dojazdu serwisu.
 7. Aktualne opłaty ryczałtowe za uruchomienie oraz zakres czynności ujętych w opłacie ryczałtowej dostępne są w Internecie pod adresem: www.dimplex.pl
 8. Usuwanie usterek w instalacji oraz czas oczekiwania stanowią usługi dodatkowe.
 9. Usługi związane z integracja systemów solarnych, dodatkowych źródeł ciepła, kontroli systemu ogrzewania oraz zainstalowanej w późniejszym terminie stacji pasywnego chłodzenia zostaną rozliczone według nakładu.
 10. Potwierdzenie przedłużenia okresu gwarancji wysyłane jest przez Glen Dimplex Polska Sp. z o.o. na adres e-mail lub pocztowy odbiorcy rachunku po zakończeniu pierwszego uruchomienia oraz przekazaniu protokołu uruchomienia przez serwis posprzedażowy techniki systemowej.
 11. Przedłużenie gwarancji zostanie udzielone po dokonaniu pełnej płatności ryczałtu za uruchomienie oraz po usunięciu wszelkich usterek, odnotowanych w polu „Uwagi protokołu uruchomienia”.
 12. Uruchomienie pompy ciepła obiegu grzewczego nie oznacza przejęcia odpowiedzialności przez producenta pompy ciepła za prawidłowe planowanie, dobór pod względem wielkości oraz realizacje całej instalacji.
 13. Ustawień instalacji grzewczej (zawór przelewowy i bilansowanie hydrauliczne) musi dokonać monter instalacji ogrzewania. Czynności te należy wykonać dopiero po wyschnięciu wylewki i dlatego nie wchodzą one w zakres uruchomienia.
 14. Przy uruchamianiu powinien być obecny zleceniodawca / instalator systemu.
 15. Prosimy zapoznać się z formularzem „Zlecenie uruchomienia pompy ciepła” oraz opisami „Zakresu wykonywanych czynności podczas pierwszego uruchomienia” dostępnymi w Internecie pod adresem: www.dimplex.pl/informacje-dla-klientow

Do pobrania

Zlecenie uruchomienia pompy ciepła pobierz  
Protokół konserwacji pompy ciepła powietrze/woda pobierz  
Protokół konserwacji pompy ciepła typu solanka i woda/woda pobierz  
Zakres wykonywanych czynności podczas pierwszego uruchomienia – pompy ciepła pobierz  
Zakres wykonywanych czynności podczas pierwszego uruchomienia – pompy ciepła typu split pobierz