Natura daje to co najlepsze

Bezpieczna przyszłość bez węgla, oleju i gazu

Na tle rosnących cen węgla, ropy czy gazu, a także niekorzystnych zmian klimatu, coraz większego znaczenia nabiera wybór przyszłościowych technologii pozyskiwania energii. Wykorzystując pompy ciepła w systemach grzewczych, rezygnujemy z paliw kopalnych i otrzymujemy maksymalny komfort przy zmniejszonych kosztach eksploatacji. W ten sposób, dbamy nie tylko o budżet domowy, ale również aktywnie włączamy się do ochrony klimatu, ułatwiając przyszłym pokoleniom życie w nienaruszonym środowisku.

Product Category Section Image
Product Category Section Image

Niezależność od czynników ekonomicznych

Zapotrzebowanie na paliwa kopalne stale wzrasta. Szacuje się, że popyt na nie przekroczy wkrótce podaż i m.in. dlatego od lat wzrastają ich ceny. Niestety, prawdopodobnie dalszy wzrost cen jest nieunikniony i choć na razie paliwa kopalne są w dalszym ciągu wydobywane, powstają pytania – jak długo jeszcze?, a przede wszystkim – za jaką cenę? Wykorzystując na co dzień pompy ciepła, nie tylko chronimy środowisko naturalne ale również stajemy się bardziej niezależni od malejących zasobów paliw kopalnych, czyli w dużym stopniu od sytuacji polityczno-ekonomicznej.

W trosce o środowisko naturalne

Konwencjonalne systemy grzewcze opierają się na spalaniu oleju, gazu czy węgla. Przy tym jednocześnie emitują one dużą ilość szkodliwych substancji: dwutlenku siarki, tlenków azotu, sadzy itp. Pompy ciepła pobierają ¾ energii grzewczej bezpośrednio ze środowiska, dlatego ich bilans ekologiczny wypada znacznie korzystniej. Przykładowo: przeciętny system ogrzewania olejowego domu jednorodzinnego wydziela rocznie ok. 4 000 kg CO2, porównywalny system ogrzewania gazowego – ok. 3 000 kg. W przypadku ogrzewania pompą ciepła, emisję CO2 można zmniejszyć aż o ok. 25 %.

Pytania i odpowiedzi

Działanie pomp ciepła nie opiera się na spalaniu żadnego paliwa, dlatego podczas jej pracy nie istnieje związane z tym ryzyko pożaru oraz niebezpieczeństwo związane z ulatnianiem się gazu lub wyciekiem oleju. Pompy ciepła są urządzeniami wykorzystującymi najbardziej bezpieczną metodę przekazywania energii cieplnej. Dodatkowo do ich eksploatacji nie jest potrzebny komin, zbiornik na jakiekolwiek paliwo, nie ma też kłopotów z zanieczyszczeniami, sadzą czy nieprzyjemnymi zapachami. Jeśli macie Państwo jakieś wątpliwości zachęcamy do zapoznania się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania.

Jak pompa ciepła wykorzystuje energię z natury w ciepło służące do ogrzewania?

Pompa ciepła jest "urządzeniem transportowym", które darmowe ciepło z naturalnego środowiska doprowadza na wyższy poziom temperaturowy. Zmagazynowana energia w otoczeniu – warstwach powierzchniowych, wodzie (np. wodzie gruntowej) i powietrzu (np. powietrzu atmosferycznym) – zostaje przez pompę odprowadzona i wraz z ciepłem z energii napędowej doprowadzonej do pompy oddana do obiegu ciepłej wody i centralnego ogrzewania. Ciepło nie może samorzutnie przepływać z ciała zimniejszego do cieplejszego. Płynie zawsze z ciała o wyższej temperaturze do ciała o niższej temperaturze (druga zasada termodynamiki). Dlatego pompa ciepła musi doprowadzić pobraną energię cieplną z otoczenia przy użyciu energii napędowej na konieczny poziom temperatury grzania i przygotowania ciepłej wody. Właściwie pracuje pompa ciepła jak lodówka to znaczy z na bazie tej samej techniki, ale z przeciwnym wykorzystaniem. Wyciąga ona z chłodniejszego otoczenia ciepło, które może być wykorzystane do centralnego ogrzewania lub do instalacji ciepłej wody.

Jakie źródła ciepła można wykorzystywać za pomocą pomp ciepła?

Do dyspozycji są 3 źródła ciepła (dolne źródło ciepła): powietrze zewnętrzne, grunt lub woda gruntowa.
Grunt
Grunt jest po wodzie gruntowej drugim co do jakości źródłem ciepła pod względem energetycznym. Ciepło zostaje „wydobywane“ na zewnątrz przez pompy ciepła za pomocą kolektorów / sond gruntowych. W zależności od warunków terenowych i właściwości gleby, w przypadku wykorzystania ciepła z gruntu stosowane są albo kolektory powierzchniowe (poziome przewody z cyrkulującą solanką) albo sondy gruntowe (pionowe przewody z cyrkulującą solanką). Ciepło gruntowe górnych warstw gleby do głębokości ok. 100 m jest z jednej strony nagromadzoną energią słoneczną, a z drugiej energią z wnętrza ziemi. W przypadku systemu z kolektorami powierzchniowymi musi znajdować się do dyspozycji wystarczająca ilość powierzchni ogrodu. Jeżeli nie ma wystarczającej ilości miejsca do ułożenia rur lub też zachodzi konieczność chłodzenia, to wtedy należy wykorzystać nie powierzchnię, a głębokość - za pomocą pionowych sond ziemnych. Za pomocą ciepła gruntowego możliwe jest także chłodzenie w porze letniej. W ziemnych otworach wiertniczych o głębokości aż do 100 m zostają przy tym umieszczone rury odporne na ciśnienie, w których krąży solanka.

Cechy:
 • Małe wahania temperatury gruntu w ciągu roku
 • Dzięki temu prawie stała moc grzewcza w ciągu roku
 • Wskaźnik mocy niezależny od temperatur zewnętrznych jest w przybliżeniu stały
 • Nie jest konieczne rozmrażanie parownika
 • Wysoki roczny współczynnik obciążenia
 • Konieczne prace ziemne przy instalacji
 • W przypadku kolektorów ziemnych konieczna jest w miarę duża wolna powierzchnia ułożenia, ok. 2 razy większa niż ogrzewana powierzchnia mieszkalna
 • W przypadku sond ziemnych istnieje obowiązek uzyskania zezwolenia od urzędu gospodarki wodnej
 • Możliwość chłodzenie w porze letniej.

Powietrze
Powietrze jako źródło ciepła jest do dyspozycji wszędzie i może być zawsze wykorzystywane bez zezwolenia. Służą do tego systemy wentylatorów, które zasysają powietrze zewnętrzne i później odprowadzają je z powrotem na zewnątrz w stanie schłodzonym. Pompy ciepła powietrze/woda firmy Dimplex wykorzystują powietrze zewnętrzne jako źródło energii. Nawet przy temperaturach do -20 °C pompy ciepła pobierają jeszcze z powietrza energię grzewczą. Podczas przygotowania ciepłej wody w lecie powietrze jako źródło ciepła jest bezkonkurencyjne, jeżeli wliczy się przygotowanie ciepłej wody latem, to roczny wskaźnik roboczy pomp ciepła typu powietrze i pomp ciepła typu solanka jest prawie porównywalny. Nakłady inwestycyjne w przypadku pomp ciepła powietrze/woda są też relatywnie niskie w odniesieniu do pomp ciepła solanka/woda oraz woda/woda, gdyż nie istnieje potrzeba montażu instalacji dolnego źródła ciepła (kolektory/sondy gruntowe). Powietrzne pompy ciepła są też doskonałym wyborem do modernizacji gdyż wiercenie studni albo zakładanie poziomych kolektorów gruntowych w zagospodarowanym i wypielęgnowanym ogrodzie kończyłoby się jego zniszczeniem.

Cechy:
 • Duże wahania temperatur powietrza zewnętrznego w ciągu roku (-18 °C do +30 °C)
 • Im niższa temperatura zewnętrzna, tym mniejsza moc grzewcza
 • Im niższa temperatura zewnętrzna, tym mniejszy wskaźnik mocy
 • Odmrażanie parownika przy temperaturach zewnętrznych od -10 °C do +7 °C
 • Mniejszy roczny współczynnik obciążenia niż w przypadku pomp ciepła solanka/woda i woda/woda
 • Prosta instalacja, ponieważ nie są konieczne żadne prace ziemne
 • Nie ma znaczenia wielkość działki
 • Nie są konieczne żadne urzędowe zezwolenia

Woda gruntowa
Pod względem energetycznym woda gruntowa jest najlepszym źródłem ciepła, dlatego że również w porze zimowej posiada ona relatywnie wysoką temperaturę. W wyniku tego pompy ciepła woda/woda osiągają wysokie wskaźniki mocy. Na założenie instalacji wykorzystującej wody gruntowe konieczne jest specjalne zezwolenie. Przyłączenie wody gruntowej studnią wydobywczą i chłonną jest bardzo kosztowne. Dodatkowo poprzez próbne wiercenie należy sprawdzić, czy są zachowane przewidywane wartości graniczne jakości wody.

Cechy:
 • Nieznaczne wahania temperatur wody gruntowej w ciągu roku (+7 °C do +12 °C)
 • Dzięki temu prawie stała moc grzewcza w ciągu roku
 • Wskaźnik mocy niezależny od temperatur zewnętrznych jest w przybliżeniu stały
 • Nie jest konieczne rozmrażanie parownika
 • Wysoki roczny współczynnik obciążenia
 • Przy wykorzystaniu wody gruntowej konieczne są studnie wyciągowe i pochłaniające
 • Przy wykorzystaniu wody gruntowej wymagane jest uzyskanie zezwolenia od urzędu gospodarki wodnej

Jakie są zalety pompy ciepła w odniesieniu do tradycyjnych urządzeń grzewczych?

Działanie pompy ciepła nie opiera się na spalaniu żadnego paliwa, dlatego podczas jej pracy nie istnieje związane z tym ryzyko pożaru oraz niebezpieczeństwo związane z ulatnianiem się gazu lub wyciekiem oleju. Pompy ciepła są więc urządzeniami wykorzystującymi najbardziej bezpieczną metodę przekazywania energii cieplnej. Dodatkowo do jej eksploatacji nie jest potrzebny komin, zbiornik na jakiekolwiek paliwo, nie ma też kłopotów z zanieczyszczeniami, sadzą czy nieprzyjemnymi zapachami. Systemy grzewcze z pompami ciepła oferują maksymalnie wysoki komfort ogrzewania, emisja ciepła odbywa się zwykle poprzez niskotemperaturową instalację grzewczą, która gwarantuje przyjemny i zdrowy klimat. Pompy ciepła pracują też niezwykle cicho oraz całkowicie automatycznie, nie trzeba się więc troszczyć o zrobienie w porę zapasu oleju czy węgla. Dzięki pompie ciepła szybko zapomnimy również o planowanych terminach wizyt kominiarza oraz koniecznych przeglądach kotła grzewczego. Dodatkowo, niepotrzebny staje się zbiornik na olej czy paliwa stałe, a także komin – zyskujemy więc również cenną powierzchnię użytkową. Pompy ciepła Dimplex są też bardzo niezawodne, gdyż Dimplex posiada ponad 30-letnie doświadczenie w produkcji pomp ciepła, które już od połowy lat siedemdziesiątych są projektowane i produkowane w siedzibie firmy w Kulmbach w Niemczech a ich jakoś z pewnością zasługuję na miano „made in Germany“.

Czy pompy ciepła można zastosować w starym budownictwie?

Przy modernizowaniu przestarzałych systemów grzewczych nie trzeba rezygnować z zalet, które niesie wykorzystanie pomp ciepła. Doświadczenie wskazuje, że również w zakresie modernizacji większa część zamontowanych grzejników może pracować z temperaturami zasilania do 60 °C. Jeżeli konieczne są wyższe temperatury na zasilaniu, to firma Dimplex posiada do dyspozycji specjalnie skonstruowane systemy dla modernizacji istniejących instalacji grzewczych – wysokotemperaturowe pompy ciepła, których temperatura na zasilaniu może sięgać nawet 70°C, a tym samym umożliwia bezproblemową współpracę z grzejnikami. Trzeba jednak pamiętać, że termomodernizacja budynku (np.: nowe okna, skuteczniejsza izolacja) w dłuższej perspektywie zawsze się opłacają, ponieważ minimalizuje się w ten sposób straty ciepła w budynku, a tym samym zwiększa roczny wskaźnik roboczy pompy ciepła poprzez niższe temperatury dopływu. Doskonałą alternatywą dla tradycyjnych grzejników to konwektory wentylatorowe. Nie zajmują one więcej miejsca niż konwencjonalne grzejniki, ale pracują przy zdecydowanie niższych temperaturach zasiania, co jest bardzo ważne gdyż obniżenie temperatury dopływu o 1°C powoduje 2,5% oszczędność kosztów grzania przy pracy pompy ciepła.

Czy za pomocą pompy ciepła, oprócz grzania można również chłodzić?

Dimplex oferuje innowacyjne rozwiązania z pompami ciepła w zakresie ogrzewania i chłodzenia jednym systemem. W okresie zimowym pompa ciepła pracuje w wypróbowany sposób jako urządzenie grzewcze, natomiast w okresie letnim instalacja grzewcza służy również do chłodzenia. Jeżeli pompa ciepła z sondami ziemnymi pracuje jako źródło ciepła, to może ona służyć w porze letniej do chłodzenia pasywnego, bez konieczności jej aktywnego załączania. Woda grzewcza jest chłodzona w porze letniej dodatkowym wymiennikiem ciepła. Jeżeli w budynkach z systemami ogrzewania na paliwa kopalne wymagane jest chłodzenie aktywne, to musi zostać dodatkowo zainstalowane urządzenie klimatyzacyjne. Efektem zastosowania rewersyjnej pompy ciepła powietrze/woda Dimplex jest znaczna oszczędność kosztów, ponieważ nie muszą być instalowane dwa systemy. Co ważne przy zastosowaniu rewersyjnych pomp ciepła, powstałe ciepło można wykorzystać w procesie chłodzenia do efektywnego podgrzewania ciepłej wody użytkowej lub też do zaopatrywania dodatkowych odbiorników ciepła (np. ogrzewanie basenu). Zachęcamy do zapoznania się z zasadą działania pompy ciepła oraz różnych sposobów chłodzenia za pomocą pomp ciepła Dimplex.

Czy za pomocą pompy ciepła można podgrzewać wodę użytkową?

Pompy ciepła mogą być stosowane nie tylko do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych, lecz także do energooszczędnego i zgodnego z zapotrzebowaniem podgrzewania wody użytkowej. Aby zagwarantować wysoki komfort ciepłej wody oraz efektywną eksploatację pomp ciepła, przy wyborze zasobnika c.w.u. należy uwzględnić maksymalną przekazywaną moc grzewczą pompy (tryb letni) oraz żądaną temperaturę zasobnika w trybie pracy z pompami ciepła. Należy także uwzględnić charakterystykę urządzeń oraz indywidualny tryb życia danego użytkownika.

Czym różnią się pompy ciepła niskotemperaturowe od wysokotemperaturowych?

Niskotemperaturowe pompy ciepła to urządzenia dedykowane nowoczesnym systemom przeznaczonym do eksploatacji z niższymi temperaturami na poziomie do 55 °C. Doskonałym wyborem do współpracy z niskotemperaturowymi pompami ciepła są konwektory wentylatorowe, przystosowane do niskich temperatur zasilania, a także umożliwiające chłodzenie dynamiczne bez konieczności instalacji kosztownego ogrzewania podłogowego. Jednak Dimplex posiada również rozwiązania wykorzystujące pompy ciepła dostosowane do starszych obiektów, w których z różnych względów nie można przeprowadzić pełnej modernizacji instalacji grzewczej i wymusza to pracę z wyższymi temperaturami zasilania sięgającymi 70°C, umożliwiającymi bezproblemową współpracę z tradycyjnymi grzejnikami. Poza względami ekonomicznymi, taka sytuacja ma zwykle miejsce w starszym budownictwie a także np. w obiektach zabytkowych czy sakralnych. Doskonałym rozwiązaniem stają się tutaj wysokotemperaturowe uniwersalne pompy ciepła serii SIH TE oraz wysokowydajne serii SIH TU.

Czym różni się monowalnetny, monoenergetyczny i biwalentny tryb pracy?

Monowalentny tryb pracy
Przy tym trybie pracy pompa ciepła pokrywa w 100 % zapotrzebowanie na ciepło, w związku z tym powinno się w miarę możliwości preferować ten rodzaj pracy. Zwykle pompy ciepła solanka/woda lub woda/woda używane są w monowalentnym trybie pracy. Monowalentny tryb pracy możliwy jest także z pompami ciepła powietrze / woda, chociaż nie zawsze sensowny.
Monoenergetyczny tryb pracy
Pompa ciepła samodzielnie pokrywa większą część zapotrzebowania na ciepło. Sporadycznie przy niskich temperaturach zewnętrznych (< -5°C) używa się dodatkowo grzałki elektrycznej. Obydwa generatory ciepła zasilane są jedną formą energii (prądem), a więc monoenergetycznnie. Ten tryb pracy jest wskazany z powietrzem jako źródłem ciepła, ponieważ zwiększenie w skali rocznej czasu jego pełnego wykorzystania nie pociąga za sobą konieczności powiększenia urządzeń źródła ciepła. Z doświadczenia wynika, że więcej niż 95 % rocznego zapotrzebowania na ciepło produkowanego w instalacjach grzewczych pomp ciepła typu powietrze/woda pochodzi z samych pomp.
Tryb biwalentny
Pompa ciepła w większej części samodzielnie pokrywa zapotrzebowanie na ciepło. Pompy ciepła podczas bardzo niskich temperatur zewnętrznych współpracują razem z drugi generatorem ciepła np. ogrzewaniem olejowym. Ten rodzaj trybu ma zastosowanie podczas prac remontowych w starym budownictwie, jeśli zostawi się i wykorzysta istniejący już kocioł.

Jakie korzyści przyniesie modernizacja instalacji i wymiana starego kotła na pompę ciepła?

Bardzo duże! Przy użyciu starego kotła grzewczego zużycie paliwa jest większe, dodatkowe straty energii w przestarzałych instalacjach spowodowane są złą i niewystarczającą izolacją cieplną odkrytych rurociągów. Przy ciągle rosnących cenach gazu, węgla i oleju takie straty energii są szczególnie odczuwalne finansowo. Pompa ciepła natomiast gwarantuje oszczędną i chroniącą naturalne środowisko pracę, ponadto jest ona gwarancją użycia niewyczerpanego i niezależnego od konwencjonalnych materiałów grzewczych źródła energii. Jeśli modernizacja ograniczy się tylko do wymiany urządzenia grzewczego i dotychczasowa instalacja grzewcza będzie wykorzystywana nadal, doskonałym rozwiązaniem będzie zastosowanie wysokotemperaturowej pompy ciepła, której temperatura na zasilaniu może sięgać nawet 70°C, a tym samym umożliwia bezproblemową współpracę z grzejnikami. Trzeba jednak pamiętać, że termomodernizacja budynku (np.: nowe okna, skuteczniejsza izolacja) w dłuższej perspektywie zawsze się opłacają, ponieważ minimalizuje się w ten sposób straty ciepła w budynku, a tym samym zwiększa roczny wskaźnik roboczy pompy ciepła poprzez niższe temperatury dopływu.

Jakie czynniki należy wziąć pod uwagę przed planowaną modernizacją instalacji grzewczej?

Pompa ciepła powinna być dopasowana do instalacji grzewczej. Podczas modernizacji w wielu przypadkach wystarczy przeprowadzić niewielkie zmiany w instalacji ogrzewania (np. wymianę pompy obiegowej w instalacji grzewczej). Czasami można dalej używać tradycyjne grzejniki, ale zmiana na niskotemperaturowy system ogrzewania jest możliwy wtedy, gdy istniejące grzejniki są większe niż to jest potrzebne (duża powierzchnia grzewcza) i zapotrzebowanie na ciepło w budynku zostało zredukowane przy przeprowadzonej termomodernizacji budynu (np. skutecznniejsza izolacja, nowe okna itp.). Tu wystarczy przeważnie tylko wymiana kilku grzejników (np. w pokoju stołowym, łazience) i niskotemperaturowa pompa ciepła może być bez problemów używana. Doskonałą alternatywą dla tradycyjnych grzejników to konwektory wentylatorowe. Nie zajmują one więcej miejsca niż konwencjonalne grzejniki, ale pracują przy zdecydowanie niższych temperaturach zasiania, co jest bardzo ważne gdyż obniżenie temperatury dopływu o 1°C powoduje 2,5% oszczędność kosztów grzania przy pracy pompy ciepła.

Jak wstępnie wyznaczyć temperaturę zasilania przed podjęciem decyzji o modernizacji instalacji grzewczej?

Przed decyzją wyboru pompy ciepła posiadany system ogrzewania powinien zostać dokładnie przeanalizowany, aby wyznaczyć faktyczną potrzebną maksymalną temperaturę dopływu ogrzewania. Jeżeli faktycznie potrzebna maksymalna temperatura dopływu ogrzewania nie jest znana, to można ją wstępnie łatwo określić obniżając (podczas okresu grzewczego) tak długo temperaturę dopływu przy całkowicie otwartych zaworach termostatów, aż temperatura pomieszczenia ustali się na ok. 20 - 22 °C. Gdy pożądana temperatura pomieszczenia zostanie osiągnięta, to notowana jest aktualna temperatura dopływu, odpływu i temperatura zewnętrzna. Z tych wartości można już ustalić potrzebną maksymalną temperaturę dopływu ogrzewania.

Czy technika solarna jest sensownym uzupełnieniem instalacji z pompą ciepła?

Głównym sposobem wykorzystania kolektorów słonecznych jest podgrzewanie wody użytkowej, choć w kategoriach ekonomicznych tańszym rozwiązaniem od kolektorów słonecznych do wyłącznego podgrzewania wody, zarówno z punktu widzenia inwestycyjnego jak i eksploatacyjnego są powietrzne pompy ciepła c.w.u. Przy wykorzystaniu pompy ciepła jako głównego źródła ciepła, kolektory solarne mogą być stosowane do wspomagania centralnego ogrzewania, jednakże nie jest to rozwiązanie ekonomicznie uzasadnione. Pompy ciepła są zdecydowanie wydajniejsze w porównaniu z kolektorami słonecznymi, szczególnie w sezonie grzewczym, gdzie wskaźnik nasłonecznienia w naszym kraju jest niewielki. W przypadkach gdzie istniejący system np. z kolektorami słonecznymi jest rozbudowywane o pompy ciepła, możliwe jest wykorzystanie energii systemu solarnego co podgrzewu ciepłej wody.
Działanie

Energia słoneczna przez cały rok

Słońce jest niewyczerpalnym źródłem energii, które ogrzewa powietrze oraz ziemię, dlatego ciepło słoneczne można znaleźć praktycznie wszędzie. Pompy ciepła Dimplex to nowoczesne urządzenia, które energię słoneczną skumulowaną w naturze potrafią wykorzystać zamieniając w ciepło służące do ogrzewania i chłodzenia domów oraz podgrzewania wody. Aż trudno uwierzyć, że zdecydowaną większość tego ciepła otrzymujemy od natury niejako „w prezencie” – sami musimy zapewnić tylko niewielką część dodatkowej energii elektrycznej służącej do pracy urządzenia.

Product Category Section Image
Product Category Section Image

Nieograniczone zasoby energii

Pompy ciepła należą do najbardziej efektywnych systemów ogrzewania i chłodzenia budynków oraz przygotowywania ciepłej wody. Niezależnie od pory roku wykorzystują ciepło słoneczne zgromadzone w ziemi, powietrzu atmosferycznym czy wodach gruntowych, które dostępne jest bezpłatnie oraz w nieograniczonej ilości i wykorzystują w systemie grzewczym lub grzewczo-chłodzącym. W ten sposób możemy równocześnie ogrzewać budynek i np. przygotować ciepłą wodę użytkową. Jednocześnie oszczędzamy energię i chronimy środowisko naturalne przyczyniając się do zmniejszenia emisji CO2.

Ciepło od natury dzięki elementarnym prawom fizyki

Zimno odczuwalne przez człowieka jest relatywnie ciepłe. Ujmując rzecz w kategoriach naukowych nasze środowisko jest pełne energii, gdyż dopiero w temperaturze zera bezwzględnego (-273,15°C) nie istnieje już żadna energia. Wykorzystując w praktyce elementarne prawa fizyki, pompy ciepła potrafią pobierać zgromadzoną w środowisku naturalnym energię słoneczną i doprowadzać ją do temperatury nadającej się do ogrzewania budynków. Działa to naprawdę efektywnie, niezależnie od pory roku i pogody – nawet podczas mroźnej zimy, przy temperaturach zewnętrznych sięgających -25°C.

Product Category Section Image

Jak działa pompa ciepła?

Ogrzewanie z pompą ciepła składa się z instalacji dolnego źródła ciepła, samej pompy ciepła oraz odpowiedniego systemu rozprowadzania i magazynowania ciepła czyli instalacji grzewczej. Czynnik roboczy, cyrkulujący w zamkniętym obiegu, parując w niskich temperaturach, odbiera ciepło ze środowiska naturalnego (dolne źródło ciepła). Następnie za pomocą sprężarki pompy ciepła zostaje on doprowadzony do temperatury odpowiedniej do celów ogrzewania. Bezpłatnie pobrana energia cieplna oraz elektryczna energia napędowa, która jest konieczna do sprężania czynnika roboczego, dają w efekcie ciepło pozwalające ogrzać budynek.

Do 75% energii cieplnej z otoczenia

Wraz z pompami ciepła użytkownik ma do wyboru trzy bezpłatne, przyszłościowe źródła ciepła: powietrze, grunt oraz wodę gruntową. Pobrana energia cieplna ze środowiska oraz energia elektryczna, która będzie potrzebna do działania pompy ciepła, dają w rezultacie ciepło, które zostanie przekazane instalacją grzewczą do budynku. Urządzenie czerpie do ok. 75% ciepła bezpłatnie z otoczenia i tylko 25% energii pochodzi z obcego źródła (prąd elektryczny), aby wytwarzać 100% mocy grzewczej.

75% ciepła słonecznego + 25% energii elektrycznej = 100% ciepła do ogrzewania

Zasada działania

Pompa ciepła

Chłodzenie aktywne

Chłodzenie aktywne możliwe jest przy pomocy rewersyjnych pomp ciepła, które pracują z obiegiem chłodzącym, który można odwrócić przy pomocy zaworu czterodrogowego. Istniejący poziom temperatury staje się „aktywny“, to znaczy schłodzony dzięki pracy sprężarki. Rewersyjne pompy ciepła zapewniają, niezawodne i łatwe do regulacji chłodzenie budynku przy minimalnych kosztach inwestycyjnych. W obiegu chłodniczym pompy ciepła można uzyskać temperaturę zasilania wody lodowej 7-20°C przy temperaturze zewnętrznej ponad 15°C. Powstałe w trybie chłodzenia ciepło odpadowe może być wykorzystane do przygotowania ciepłej wody lub ogrzewania basenu.

Chłodzenie aktywne

Chłodzenie pasywne

Podczas pasywnego chłodzenia, będący do dyspozycji niski poziom temperaturowy dolnego źródła ciepła, zostaje przeniesiony poprzez wymiennik ciepła do systemu grzania. Sprężarka pompy ciepła nie jest używana, pozostaje „pasywna” i może być wykorzystana do przygotowywania ciepłej wody. Pasywne systemy chłodzenia, w zależności od zastosowania przy dużym zapotrzebowaniu na chłodzenie, mogą kompensować wysokie koszty udostępnienia źródła chłodu. Dla tego typu chłodzenia należy wstępnie rozplanować dysponowaną maksymalną moc chłodzenia systemu chłodniczego.

Chłodzenie pasywne

Chłodzenie ciche

Chłodzenie ciche polega na pobieraniu ciepła przez schłodzone powierzchnie podłóg, ścian lub sufitów. Temperatura czynnika chłodniczego musi być przy tym utrzymywana powyżej punktu rosy, aby zapobiec ubytkom kondensatu. Przekazywane moce chłodnicze zależą od wpływu czynników zewnętrznych np. od wilgotności powietrza w pomieszczeniu. Ze względu na wykorzystywanie istniejących powierzchni grzewczych do chłodzenia powstają tylko niewielkie dodatkowe koszty inwestycyjne.

Chłodzenie dynamiczne

W przypadku chłodzenia dynamicznego za pomocą konwektorów wentylatorowych Dimplex, wydajność chłodnicza zostaje aktywnie przekazywana do powietrza w pomieszczeniu. System może przekazywać większą moc chłodniczą przy jednoczesnym usuwaniu wilgotności z powietrza pomieszczenia spowodowanej ubytkiem kondensatu. Oprócz chłodzenia, konwektory wentylatorowe mogą być stosowane także jako kombinacja ogrzewania i chłodzenia.

Możliwości

Ciepło z gruntu, powietrza czy wody?

Wraz z pompami ciepła Dimplex użytkownik ma do wyboru trzy bezpłatne, źródła ciepła: grunt, powietrze oraz wodę gruntową, które fachowo nazywane są dolnym źródłem ciepła. Pobrana energia cieplna ze środowiska oraz energia elektryczna, która będzie potrzebna do działania pompy ciepła, dają w rezultacie ciepło, które zostanie przekazane instalacją grzewczą do budynku. Urządzenie czerpie do ok. 75% ciepła bezpłatnie z otoczenia i tylko 25% energii pochodzi z obcego źródła (prąd elektryczny), aby wytwarzać 100% mocy grzewczej.

Grunt

Można do porównać do olbrzymiego zasobnika ciepła, który jest nieustannie zasilany energią promieniowania słonecznego. Pompy ciepła solanka/woda Dimplex potrafią doskonale wykorzystać to niewyczerpalne źródło energii cieplnej, dlatego ich wydajność COP są bardzo wysokie i należą do najwyższych w swojej klasie.

Powietrze

Powietrze jest nośnikiem energii cieplnej, którą za pomocą pomp ciepła Dimplex typu powietrze/woda można wykorzystać w zakresie temperatur od +35 °C do -25°C. Wskaźnik wydajności COP tych urządzeń jest na tyle wysoki, że coraz częściej ich wydajność porównuje się do pomp ciepła solanka/woda.

Woda gruntowa

Temperatura wody gruntowej, nawet zimą wynosi od +7°C do +12°C, dlatego można ją łatwo wykorzystać jako dolne źródło ciepła. Warunkiem do prawidłowej pracy jest jednak odpowiednia ilość i jakość pobieranej wody oraz posiadanie odpowiednich zezwoleń. Jeśli uda się je spełnić, to instalacja będzie nadzwyczaj efektywna.

Rodzaje pomp ciepła

Pompy ciepła Dimplex wykorzystują nieograniczone zasoby energii cieplnej środowiska naturalnego, wykazując się przy tym nieprawdopodobną wydajnością. W zależności od potrzeb Dimplex oferuje systemy „skrojone na miarę”, które doskonale sprawdzają się zarówno w nowych jak i modernizowanych obiektach gdyż można je łatwo integrować z istniejącą instalacją do ogrzewania, chłodzenia, czy też do przygotowywania ciepłej wody użytkowej.

Product Category Section Image
Pompa ciepła solanka/woda – wykorzystanie pionowej sondy gruntowej
Product Category Section Image
Pompa ciepła solanka/woda – wykorzystanie poziomych kolektorów gruntowych

Pompy ciepła solanka/woda

Decydując się na wybór pompy ciepła solanka/woda należy rozważyć jeden z dwóch sposobów pozyskiwania energii z dolnego źródła ciepła: poziome kolektory gruntowe lub pionową sondę gruntową, które są niczym jak odpornymi na ciśnienie rurami różniącymi się od siebie sposobem ułożenia. Kolektory poziome układa się stosunkowo płytko (na głębokości ok. 1,6 m) lecz poniżej strefy przemarzania gruntu, pionowe sondy zaś umieszcza się w otworach wiertniczych o głębokości ok. 100 m. W obydwu przypadkach transport energii zostaje przejęty przez cyrkulujący nośnik ciepła, którym najczęściej jest roztwór glikolu. Wyższą efektywność zapewniają pionowe sondy gruntowe, gdyż pobierają one energię cieplną z głębokości, na której temperatura wynosi około 10°C i jest stała niezależnie od pory roku.

Product Category Section Image
Pompa ciepła powietrze/woda do montażu zewnętrznego
Product Category Section Image
Pompa ciepła powietrze/woda do montażu wewnętrznego

Pompy ciepła powietrze/woda

Pompy ciepła powietrze/woda można stosować zarówno w instalacji zewnętrznej jak i wewnętrznej. Urządzenia do montażu zewnętrznego cechuje odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne oraz łatwy montaż. Jeżeli pompy ciepła nie można ustawić w ogrodzie, doskonałym wyborem będą modele do montażu wewnętrznego, w których prowadzenie powietrza odbywa się przez przewody powietrzne w ścianie budynku. Nie wymagają one dużej powierzchni i co ważne – można je zainstalować przy ścianie praktycznie w każdym pomieszczeniu gospodarczym, a modele z kierownicą powietrza 90° – również w narożniku. Atutem wszystkich pomp ciepła powietrze/woda jest niezwykle cicha praca, gdyż Dimplex stosuje wentylatory z innowacyjnie uformowanymi łopatkami zapewniające niemal bezgłośną pracę.

Product Category Section Image
Product Category Section Image

Pompy ciepła woda/woda

Pompy ciepła woda/woda czerpią ciepło grzewcze z wody gruntowej, która nawet zimą osiąga temperatury od +7°C do +12°C. ich konstrukcja jest podobna do pomp ciepła solanka/woda – różnica polega na tym, że cyrkulującym czynnikiem nie jest solanka, lecz woda gruntowa czerpana ze studni zasilającej. Jeżeli występuje ona w dostatecznej ilości i jakości, jest najbardziej efektywnym źródłem ciepła. Urządzenia tego typy należą do najbardziej wydajnych pomp ciepła.

Powietrzne pompy ciepła c.w.u.

Pompy ciepła do c.w.u. to wszechstronne urządzenia do przygotowania ciepłej wody. Wykorzystują do tego celu energię cieplną z powietrza zewnętrznego lub wewnętrznego. W porównaniu z rozwiązaniami tradycyjnymi, pozwala to zdecydowanie obniżyć koszty przygotowania ciepłej wody użytkowej. Ponadto urządzenia są doskonałą alternatywą dla kolektorów słonecznych, gdyż w przeciwieństwie do nich nie są uzależnione od warunków atmosferycznych.

Rewersyjne pompy ciepła

Przy użyciu rewersyjnych pomp ciepła Dimplex daje możliwość ogrzewania i aktywnego chłodzenia jednym urządzeniem. Zasada działania systemu jest stosunkowo prosta, w porze zimowej pompa ciepła pracuje jako efektywne urządzenie grzewcze pobierające energię z dolnego źródła ciepła, ale dzięki odwróceniu procesu, pompa ciepła staje się agregatem chłodniczym. Urządzenia wyposażone są w dodatkowy wymiennik ciepła umożliwiający wykorzystanie ciepła odpadowego w trybie chłodzenia, które może być również wykorzystywane dalej. W ten sposób oprócz doskonałego klimatu, otrzymujemy bezpłatne ciepło służące np. do podgrzewania wody użytkowej, basenu lub zaopatrywania dodatkowych odbiorników ciepła.

Otrzymasz więcej niż sądzisz

Najbogatsza oferta na polskim rynku

Do nowego budownictwa, przebudowy, a może modernizacji? – Dimplex posiada odpowiednią pompę ciepła, dopasowaną do indywidualnych rozwiązań. Nieważne, czy to niskotemperaturowe pompy ciepła do nowego budownictwa, a może wysokotemperaturowe pompy ciepła doskonałe do starszych budynków lub pompy ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Niewielki dom jednorodzinny, czy budownictwo wielorodzinne z zastosowaniem urządzeń dużej mocy? Nasza oferta pomp ciepła jest najbogatsza na polskim rynku i zawiera ogromną paletę pomp ciepła, praktycznie każdego typu.

Product Category Section Image
Product Category Section Image
Product Category Section Image

Możliwości, którym trudno dorównać

Obok urządzeń małej mocy, Dimplex posiada szeroką ofertę pomp ciepła średniej i dużej mocy, które należą do najbardziej wydajnych i ekonomicznych systemów ogrzewania i chłodzenia obiektów, a także przygotowywania ciepłej wody. Cechuje je ogromna wszechstronność, dlatego doskonale sprawdzają się zarówno w nowych, jak i modernizowanych instalacjach. Projektują je najlepsi specjaliści w dziedzinie pomp ciepła, nie dziwi więc fakt, iż przy użyciu pojedynczego urządzenia potrafią pokryć zapotrzebowanie na ciepło do 130 kW, a w układzie kaskadowym nawet do 1 820 kW!

Osiągnąć cel, o którym inni mogą tylko pomarzyć

We wszystkich modelach pomp ciepła Dimplex wykorzystuje najnowsze rozwiązania techniczne. Między innymi dlatego są one bezkonkurencyjne w porównaniu do innych źródeł ciepła, gdyż cechuje je ogromna wydajność, która przekłada się na niższe koszty eksploatacji. Pompy ciepła Dimplex spełniają najbardziej wymagające oczekiwania dotyczące energooszczędnej instalacji. Nasza oferta jest niezwykle bogata i gotowa sprostać wygórowanym wymaganiom dotyczącym systemu grzewczego lub grzewczo-chłodzącego. Już dzisiaj osiągamy cel, o którym inni mogą tylko pomarzyć!

Energooszczędna wentylacja

Jednym z najbardziej aktualnych tematów w dziedzinie ogrzewania jest optymalne wykorzystanie energii. Wśród energooszczędnych systemów instalowanych w nowoczesnym budownictwie, bez wątpienia największą przyszłość mają urządzenia oparte na odnawialnych źródłach energii, jak np. pompy ciepła. Współczesne budynki wyposaża się również w coraz skuteczniejszą izolację cieplną, mogącą jednak utrudniać naturalną wymianę powietrza. Dlatego oprócz zastosowania nowoczesnych urządzeń grzewczych, coraz większego znaczenia nabiera kontrolowana wentylacja z odzyskiem ciepła.

Product Category Section Image
Product Category Section Image
Product Category Section Image

Oddychać pełną piersią

Nowe, a także istniejące już budynki posiadają coraz doskonalszą izolację cieplną, dlatego do ich ogrzewania potrzeba coraz mniej energii. Ale to co jest korzystne pod kątem finansowym, może źle wpływać na klimat w pomieszczeniach. Doskonałym rozwiązaniem tego problemu może być zainstalowanie instalacji wentylacyjnej z odzyskiem ciepła Dimplex. Do wyboru oddajemy dwa doskonałe systemy rekuperacyjne: centralny oparty na jednostkach ZL oraz decentralny z jednostkami DL.

Uzupełnienie energoszczędnej instalacji

Wentylacja z odzyskiem ciepła Dimplex w znaczący sposób podnosi komfort życia, gwarantując ciągłą wymianę zużytego powietrza na świeże, pozbawione czynników niekorzystnych dla zdrowia. Jest ona również doskonałym uzupełnieniem energooszczędnej instalacji grzewczej, gdyż potrafi wykorzystywać energię cieplną odzyskaną z powietrza. Kto raz doświadczy korzyści płynących z jej zastosowania, już nigdy nie będzie chciał z niej zrezygnować!

Wszystko pod kontrolą

Pompy ciepła Dimplex wyposażone są w innowacyjny system regulacji, który udostępnia dostęp nie tyko do wszystkich wszystkich funkcji instalacji grzewczej, za jego pomocą można nadzorować również instalację chłodzącą, przygotowywania ciepłej wody, a także pracę centralnej instalacji wentylacyjnej Dimplex. Co więcej system jest niebywale łatwy w obsłudze, automatyka umożliwia programowanie całej instalacji przy wykorzystaniu zaledwie jednego menu nawigacyjnego. Przy zastosowaniu odpowiedniego rozszerzenia można go również obsługiwać w wygodny sposób np. za pomocą przeglądarki internetowej czy smartfonu.

Product Category Section Image
Product Category Section Image
Product Category Section Image

Zapraszamy do inteligentnego domu Dimplex

Dimplex nie tylko dba o najwyższą wydajność, oszczędność i jakość produkowanych urządzeń, pragniemy również aby nasze urządzenia były możliwie przyjazne użytkownikowi. Ich obsługę uprościliśmy więc do minimum, a dzięki aplikacji „HeatPumpApp” użytkownik ma ciągły dostęp do instalacji grzewczo-chłodzącej lub wentylacyjnej w połączeniu z pompą ciepła Dimplex. Do obsługi instalacji za pomocą aplikacji „HeatPumpApp”, niezbędny jest smartfon oraz moduł funkcyjny NWPM do zdalnej komunikacji przez sieć Ethernet lub moduł ZWPM aby uzyskać zdalny dostęp do centrali wentylacyjnej serii ZL połączonej do instalacji wykorzystującej pompę ciepła.

Product Category Section Image Product Category Section Image

Standard jutra osiągalny już dzisiaj

Prawie wszystkie obecnie oferowane pompy ciepła Dimplex posiadają znak „SG-Ready”. Znak ten przyznawany jest przez stowarzyszenie Bundesverband Wärmepumpe e.V. (Federalne Stowarzyszenie Pomp Ciepła w Niemczech). Oznacza on, że układ regulacji pompy ciepła jest już przygotowany do współpracy z inteligentnym systemem zarządzania sieciami elektroenergetycznymi (Smart Grid), wykorzystującymi odnawialne źródła energii. Firma Dimplex wraz z innymi producentami pomp ciepła uczestniczyła w procesie tworzenia pierwszego wspólnego standardu komunikacji, umożliwiającego wykorzystanie zmiennych taryf energii elektrycznej do zasilania pomp ciepła. Standard ten umożliwia racjonalne wykorzystanie energii elektrycznej wytwarzanej lokalnie nawet w zakresie pojedynczego gospodarstwa domowego. Już dzisiaj Dimplex oferuje rozwiązania, które inni zaczną wdrażać dopiero jutro!

Doskonale dopasowane – wyposażenie dodatkowe

Wybierając systemy Dimplex użytkownik ma pewność, że wszystkie elementy instalacji zostaną doskonale do siebie dopasowane. O wszystkie, nawet najmniejsze detale, troszczą się najlepsi fachowcy w branży, dlatego nasi Klienci nie muszą się martwić właściwie o nic – o każdy szczegół dba Dimplex. Wszystko po to, aby cała instalacja pracowała najbardziej wydajnie i oszczędnie, a użytkownik był maksymalnie zadowolony. Z nami można zrealizować najwyższe oczekiwania dotyczące nowoczesnej instalacji grzewczej w czym, oprócz doskonałych pomp ciepła, pomaga nam również szeroka oferta osprzętu i wyposażenia dodatkowego.

Product Category Section Image

Product Category Section Image
Product Category Section Image

Kompletne systemy Dimplex

Dimplex oferuje wszystko, co ma związek z nowoczesnymi instalacjami grzewczymi i chłodzącymi wykorzystującymi odnawialne źródła energii. Sercem naszych systemów są pompy ciepła, jednak aby cały system działał możliwie wydajnie, oprócz pompy ciepła, niezbędny jest prawidłowy dobór pozostałych elementów instalacji. Dlatego w ofercie Dimplex, oprócz pomp ciepła znajduje się obszerny asortyment wyposażenia dodatkowego, który doskonale dopasowany jest do wymagań pomp ciepła. Decydując się na kompletne systemy Dimplex, użytkownik ma pewność, że wszystkie komponenty systemu będą ze sobą współpracować, wzajemnie się uzupełniając.

Zawsze dobry wybór – czyli oferta pakietowa Dimplex

W naszej ofercie można praktycznie wszystkie elementy nowoczesnej instalacji. Począwszy od zasobników buforowych c.o., podgrzewaczy c.w.u., zarówno tych wolnostojących jak i do zabudowy, przez zaawansowany system rozdzielczy wykorzystujący innowacyjne rozwiązani,a którego na próżno szukać gdzie indziej, a skończywszy na zaawansowanych, lecz niezwykle łatwych w obsłudze systemach regulacji oraz doskonałych rozwiązaniach usprawniających instalacje chłodnicze. Żeby ułatwić prawidłowy dobór wszystkich elementów przygotowaliśmy kompletne pakiety z pompami ciepła solanka/woda oraz pakiety z pompami powietrze/woda.