Wprowadzenie

SIH TU/TE – rozwiązanie do starszych instalacji

Niskotemperaturowe pompy ciepła to urządzenia dedykowane nowoczesnym systemom przeznaczonym do eksploatacji z niższymi temperaturami. Jednak Dimplex posiada również pompy ciepła dostosowane do starszych obiektów, w których z różnych względów nie można przeprowadzić modernizacji instalacji grzewczej i wymusza to pracę z wyższymi temperaturami zasilania. Poza względami ekonomicznymi, taka sytuacja ma zwykle miejsce np. w obiektach zabytkowych czy sakralnych. Doskonałym rozwiązaniem stają się tutaj wysokotemperaturowe uniwersalne pompy ciepła SIH 9-40TE (9-40 kW) oraz wysokowydajna SIH 90TU (90 kW).
Product Category Section Image

Zalety w skrócie

 • Szeroka oferta produktowa w zakresie mocy: 9-90 kW (SIH TE: 9-40 kW, SIH TU: 90 kW)
 • Przy zastosowaniu modułów kaskadowych – możliwość rozbudowy systemu z pompą ciepła SIH 90TU nawet do 1260 kW (obsługa maks. do 28 sprężarek)
 • Do zastosowania w starszym obiektach bez możliwości pełnej modernizacji instalacji grzewczej
 • Wzmocniony układ chłodniczy dostosowany do pracy przy wyższych temp. zasilania – do 70°C
 • Zachowanie niezmiennej mocy w szerokim zakresie temperatur
 • Wysoka wydajność
 • 2-sprężarkowa konstrukcja urządzeń > 20 kW – lepsze dopasowanie mocy grzewczej do zmiennego zapotrzebowania na ciepło budynku przy jednoczesnym osiąganiu wyższej wartości współczynnika COP oraz dłuższej żywotności urządzenia
 • Swobodnie pływająca podstawa sprężarki (SIH 90TU) – wyeliminowanie przenoszenia drgań i wyjątkowo cicha praca
 • Możliwość rozszerzenia zakresu temp. dolnego źródła ciepła (SIH 90TU) przy zwiększeniu stężenia roztworu solanki (30%) wybranych modeli średniej i wyższej mocy do zakresu -10°C +35°C (standardowy zakres od -5°C do +25°C)
 • Możliwość instalacji wybranych modeli na zbiorniku buforowym serii PSP E dostosowanym wizualnie i konstrukcyjnie do pompy ciepła
 • COP-Booster (SIH 90TU) – połączenie funkcji ekonomizera z funkcjami osuszacza zapewniające wysokie bezpieczeństwo pracy sprężarki oraz możliwość pracy obiegu chłodniczego na niższym poziomie temperatury. Pozwala to uzyskać maksymalne współczynniki wydajności w trakcie pracy i niższe zużycie prądu, a tym samym niższe koszty eksploatacji
 • Elektroniczny zawór rozprężny (SIH 90TU) dla wysokich rocznych współczynników efektywności i niskich kosztów eksploatacji
 • Zaawansowana automatyka WPM Econ+: kompleksowy nadzór nad całym systemem oraz zdalny dostęp poprzez sieć Ethernet, KNX, EIB, MODBUS
 • 5 lat gwarancji

Product Category Section Image
Product Category Section Image

Podstawowe dane techniczne

Model SIH 9TE SIH 11TE SIH 20TE SIH 40TE SIH 90TU
Napięcie zasilania V 400 400 400 400 400
Maksymalna temperatura zasilania °C 70 70 70 70 70
Moc grzewcza (1 sprężarka) * kW 8,9 10,9 11,5 17,9 47,9
Moc grzewcza (2 sprężarki) * kW 21,4 34,2 88,6
Szerokość mm 650 650 1000 1350 1350
Wysokość mm 805 805 1660 1890 1890
Długość mm 462 462 775 775 775
* B0/W35 EN 14511
Cechy i korzyści

SIH TU/TE – wysokotemperaturowe pompy ciepła

Doświadczenie wskazuje, że również w niemodernizowanych budynkach, część zainstalowanych systemów grzewczych może pracować w temperaturach zasilania do 60°C. Jednak jeżeli w instalacji konieczne jest użycie wyższych temperatur, Dimplex oferuje systemy wykorzystujące wysokotemperaturowe pompy ciepła. Zarówno uniwersalne pompy ciepła serii SIH TE, jak wysokowydajne pompy ciepła serii SIH TU zostały wyposażone w szereg rozwiązań pozwalających na bezproblemową pracę oraz wysoką wydajność przekładające się na oszczędną eksploatację również w starszych instalacjach grzewczych.

Elektroniczny zawór rozprężny
Elektroniczny zawór rozprężny
Elektroniczny zawór rozprężny odpowiedzialny jest m.in. za obniżanie ciśnienia czynnika chłodniczego, regulując jego ilość w parowniku, tak aby dostała się tam taka ilość, jaka może całkowicie odparować. Posiada go wysokotemperaturowa pompa ciepła SI 90TU.

Korzyści:

 • Wysoka wydajność przekładająca się na wysokie współczynniki COP
 • Współczynnik SPF wyższy nawet o 16% od standardowych pomp ciepła
 • Oszczędna i efektywna eksploatacja
 • Krótki czas zwrotu inwestycji
2 sprężarki = 2 stopnie mocy
2 sprężarki = 2 stopnie mocy
Pompy ciepła SIH 20-40TEi SIH 90TU wyposażone są w 2 sprężarki. Daje to możliwość eksploatacji modulowanej w celu redukcji mocy przy niepełnym obciążeniu, a tym samym lepsze dopasowanie mocy grzewczej do zmiennego zapotrzebowania na ciepło budynku.

Korzyści:

 • Niższy pobór energii elektrycznej w porównaniu do urządzeń jednosprężarkowych
 • Lepsze dopasowanie mocy grzewczej do zapotrzebowania na ciepło budynku – dwie sprężarki posiadają modulację mocy w zakresie 50/100%
 • Dłuższa żywotność sprężarek w porównaniu do urządzeń jednosprężarkowych, dzięki ograniczeniu ilości startów i zatrzymań pracy sprężarek, a także wydłużeniu ich jednorazowego czasu załączenia
 • W przypadku awarii jednej ze sprężarek – możliwość pracy pompy ciepła w trybie jednosprężarkowym, a tym samym częściowego pokrycia zapotrzebowania na ciepło budynku (niemożliwe w przypadku urządzeń jednosprężarkowych)
 • Algorytm pracy managera pompy ciepła zapewniający równomierne zużycie obu sprężarek
Sprężarki spiralne Copeland
Sprężarki spiralne Copeland
Sprężarki spiralne wysokotemperaturowych pomp ciepła SIH TE/TU charakteryzują się brakiem przestrzeni szkodliwej pracy skutkującego wysoką sprawnością. Nie występuje w nich zjawisko ponownego rozprężania gazu, które jest typowe dla sprężarek tłokowych.

Korzyści:

 • Optymalizacja pracy w typowych warunkach pracy pomp ciepła
 • Wyższa sprawność i niższe koszty eksploatacji
 • Długa żywotność, wieloletnia bezawaryjna praca
 • Wyższa temperatura zasilania instalacji
 • Bardzo cicha praca
Cop-booster
Cop-booster
Rozwiązanie łączące funkcję ekonomizera z funkcjami osuszacza zapewniające wysokie bezpieczeństwo pracy sprężarki oraz możliwość pracy obiegu chłodniczego na niższym poziomie temperatury. Posiada je wysokotemperaturowa pompa ciepła SIH 90TU.

Korzyści:

 • Współczynniki COP wyższe nawet o 20% od standardowych pomp ciepła
 • Wyższe sprawności średnioroczne o 16% od standardowych pomp ciepła
 • Niskie koszty eksploatacji
 • Zwiększenie żywotności sprężarki
Automatyka WPM 2007+/ Econ 5+
Automatyka WPM 2007+/ Econ 5+
Regulacja pomp ciepła SIH TE (WPM 2007+) oraz SIH TU (WPM Econ 5+) umożliwia wygodną, oszczędną eksploatację i daje możliwości rozbudowy. Wykorzystując odpowiednie moduły rozszerzające, umożliwia np. zdalne sterowanie za pomocą smartfonu.

Korzyści

 • Kompleksowy nadzór nad całym systemem z jednego urządzenia: sterowanie pompą ciepła, dolnym źródłem, instalacją c.o. oraz c.w.u.
 • Łatwa obsługa i nawigacja: intuicyjny dostęp za pomocą 6 przycisków oraz duży, czytelny wyświetlacz z graficzno-tekstowym menu przyjaznym dla użytkownika i instalatora
 • Funkcja blokady rodzicielskiej
 • Automatyczne sterowanie dodatkowymi źródłami ciepła, np. kotłami olejowymi, gazowymi, na paliwo stałe, a także grzałkami elektrycznymi
 • Automatyczne sterowanie urządzeniami wykorzystującymi odnawialne źródła energii, np. kolektorami słonecznymi, kotłami na biomasę (w trybie biwalentnym – odnawialnym)
 • Sterowanie trzema obiegami grzewczymi, bezpośrednimi i mieszaczowymi
 • Inteligentny algorytm przygotowania c.w.u. „SelfAdapt”
 • Sterowanie siedmioma różnymi pompami obiegowymi
 • Impulsowe sterowanie pomami obiegowymi
 • Sterowanie cyrkulacją oraz wygrzewem antybakteryjnym c.w.u.
 • Czasowe programy sterowania ogrzewaniem oraz przygotowaniem c.w.u.
 • Kompatybilność i nadzór nad centralami rekuperacji Dimplex
 • Możliwość sterowania przez sieć Ethernet/KNX/EIB/MODBUS
Wyższa temperatura zasilania
Wyższa temperatura zasilania
W starszych instalacjach uniemożliwiających zastosowanie pomp ciepła niskotemperaturowych, np. zabytkowych czy sakralnych, doskonałym rozwiązaniem są wysokotemperaturowe pompy ciepła SIH TE/TU, których temp. na zasilaniu może sięga ok. 70°C.

Korzyści

 • Wyższa temperatura zasilania instalacji do ok. 70°C umożliwiająca zasilanie starszych instalacji z tradycyjnymi grzejnikami
 • Urządzenia dopasowane do starszego budownictwa oraz obiektów bez możliwości pełnej modernizacji instalacji grzewczej
 • Zachowanie niezmiennej mocy grzewczej w szerokim zakresie temperatur zasilania systemu grzewczego (SIH 90TU)
 • Szeroka oferta produktowa obejmująca urządzenia w zakresie mocy od 6 kW do 90 kW – do małych, średnich, jak i dużych systemów grzewczych
Wybór modelu