Nota prawna

Nota prawna

 1. Strony i aplikacje internetowe: dimplex24.pl, idimplex.pl, dimplex.pl

  Strony i aplikacje internetowe: dimplex24.pl, idimplex.pl, dimplex.pl zawierają informacje i materiały dotyczące działalności Glen Dimpex Polska Spółka z o.o., z siedzibą w Poznaniu (60-650), ul. Obornicka 235, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000187242. Właścicielem i operatorem stron i aplikacji internetowych jest Glen Dimplex Polska Sp. z o.o.

 2. Zasady korzystania z stron i aplikacji internetowych zwanych dalej "Stroną internetową"
  1. Informacje i materiały zamieszczone na Stronie Internetowej w żaden sposób nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
  2. Korzystanie ze Strony Internetowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przedstawione na niej warunki, bez prawa zgłaszania jakichkolwiek zastrzeżeń co do ich treści. Jeśli użytkownicy nie akceptują tych warunków, nie są uprawnieni do korzystania ze Strony Internetowej.
  3. Podczas przetwarzania danych Glen Dimplex Polska Sp. z o.o. zobowiązuje się do przestrzegania ogólnie przyjętych zasad ochrony tajemnicy oraz standardów bezpieczeństwa i poufności.
  4. Glen Dimplex Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany i aktualizacji w każdym momencie Strony Internetowej jak również warunków z korzystania z tej strony. Użytkownik jest zobowiązany przestrzegać tych zmian i aktualizacji i musi regularnie odwiedzać tą rubrykę, aby zweryfikować warunki korzystania.
 3. Prawo autorskie
  1. Niniejsza strona internetowa, jej układ (struktura) oraz projekt graficzny, stanowią wyłączną własność Glen Dimplex Polska Sp. z o.o. i podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.).
  2. Kopiowanie elementów strony, tekstów, zdjęć, czy też innych elementów graficznych, jak również znaków towarowych zamieszczonych na tej stronie, w celu wykorzystania w całości, części lub w formie zmodyfikowanej w innych serwisach www, w publikacjach elektronicznych lub innych, jest dozwolone tylko za uprzednią zgodą Właściciela strony.
  3. Użytkownik może korzystać z tych informacji i materiałów, jedynie w zakresie dozwolonego użytku określonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 4. Wyłączenie odpowiedzialności
  1. Treści zamieszczone w materiałach zawartych na niniejszej stronie internetowej mają wyłącznie charakter informacyjny i reklamowy, nie mogą być traktowane jako forma doradztwa, konsultacji czy rekomendacji.
  2. Informacja handlowa zamieszczona na niniejszej stronie nie stanowi oferty świadczenia usług lub oferty sprzedaży usług lub produktów.
  3. Mimo dołożenia należytej staranności, aby zapewnić aktualne i rzetelne informacje, może istnieć ryzyko pewnych nieścisłości, w związku z czym Glen Dimplex Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za kompletność, poprawność i aktualność informacji zawartych na Stronie Internetowej.
  4. Glen Dimplex Polska Sp. z o.o. nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę powstałą w wyniku wykorzystania informacji zamieszczonych na Stronie Internetowej lub/oraz w wyniku użytkowania innych narzędzi internetowych, w szczególności aplikacji internetowych, takich jak: idimplex.pl, dimplex24.pl, Dimplex Selection Program
 5. Prawo właściwe
  1. Korzystanie ze Strony Internetowej podlega prawu polskiemu.
  2. Jakiekolwiek działania prawne odnoszące się do dostępu, użycia lub pobierania materiałów ze Strony Internetowej i ich dalszej eksploatacji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Glen Dimplex Polska Sp. z o.o.