Szczegóły

Pakiet PRESTIGE z pompą ciepła powietrze/woda LA 12TU

Pakiet PRESTIGE wykorzystuje powietrzną pompę ciepła LA 12S-TU wyposażoną w sprężarkę spiralną Copeland oraz wieżę hydrauliczną HWK 332 Econ5P – kompaktowe urządzenie stanowiące połączenie zasobnika c.w.u., szeregowego zbiornika buforowego oraz zoptymalizowanych podzespołów w kompaktowej obudowie. Automatyka WPM Econ5S wyposażona jest w moduł zdalnego sterowania NWPM umożliwiający komunikację poprzez komputer lub smartfon. HWK 332 Econ5P umożliwia szybkie i łatwe przyłączenie zainstalowanej pompy ciepła do instalacji grzewczej z niemieszanym obiegiem grzewczym, oferując rozmieszczenie układu hydraulicznego instalacji z pompą ciepła na niewielkiej przestrzeni.

Product Category Section Image

Skład pakietu PRESTIGE 12TU

 • Wysokowydajna pompa ciepła powietrze / woda do montażu zewnętrznego LA 12TU o wysokim współczynniku COP oraz wysokiej sprawności średniorocznej (SPF).
 • Wieża hydrauliczna HWK 332 Econ5P ze zintegrowanymi następującymi komponentami:
  • sterownik WPM Econ5Plus (tylko HWK 332 Econ5P),
  • zbiornik buforowy o pojemności 100 l, który skraca ładowanie pompy ciepła, a tym samym zwiększa efektywność instalacji,
  • zawór przelewowy zapewniający wymagane natężenie przepływu wody grzewczej,
  • zasobnik c.w.u. o poj. 300 l z wężownicą o pow. 3,2 m² i wbudowaną grzałką kołnierzową (1,5 kW) do dezynfekcji termicznej,
  • regulowana grzałka rurowa (2/4/6 kW) do wspomagania ogrzewania,
  • elektronicznie regulowana pompa obiegowa (klasa efektywności energetycznej A) z gotowym podłączeniem dla niemieszanego obiegu grzewczego (obieg odbiorczy),
  • nieregulowana dodatkowa pompa obiegowa do obiegu generatorów i pompa ładowania c.w.u.,
  • podwójny różnicowy rozdzielacz bezciśnieniowy DDV,
  • zawór bezpieczeństwa z możliwością podłączenia naczynia wzbiorczego.

Wybrane rozwiązania

Product Category Section Image

Elektroniczny zawór rozprężny

Elektroniczny zawór rozprężny pompy ciepła w pakiecie PRESTIGE LA 12TU odpowiedzialny jest za obniżanie ciśnienia czynnika chłodniczego, regulując jego ilość w parowniku, tak aby dostała się tam taka ilość, jaka może całkowicie odparować oraz żeby do sprężarki dostawała się tylko para, ale w minimalnym stopniu przegrzana. Zwiększa on współczynniki SPF nawet o 16%.

Product Category Section Image

Sprężarki spiralne Copeland

Sprężarka spiralna pompy ciepła w pakiecie PRESTIGE LA 12TU, charakteryzuje się wyeliminowaniem przestrzeni szkodliwej pracy sprężarki, skutkującego wysoką sprawnością. Nie występuje w niej zjawisko ponownego rozprężania gazu, które jest typowe dla sprężarek tłokowych. Ponadto cechuje ją niski poziom hałasu oraz niezawodność i trwałość.

Product Category Section Image

Układ łagodnego rozruchu

Układ łagodnego rozruchu pompy ciepła w pakiecie PRESTIGE LA 12TU redukuje prąd rozruchowy sprężarki eliminując efekt migotania oświetlenia w trakcie rozruchu. Chroni on urządzenie przed nieplanowanymi przerwami w zasilaniu oraz zmianami w sieci elektroenergetycznej i nie wymaga zewnętrznych układów automatyki.

Product Category Section Image

Automatyka wpm econ 5+

System regulacji WPM pompy ciepła wchodzącej w skład pakietu PRESTIGE LA 12TU umożliwia wygodną i oszczędną eksploatację oraz daje możliwości rozbudowy o dodatkowe funkcje. Wykorzystując odpowiednie moduły rozszerzające, umożliwia np. zdalne sterowanie, monitoring instalacji grzewczej przy pomocy sieci Ethernet lub Smartfonu.

Product Category Section Image

Komfortowa cicha praca

Dimplex dba, aby praca pomp ciepła powietrze/woda była możliwie cicha, przy zachowaniu wysokiej wydajności. Dlatego w pakiecie PRESTIGE LA 12TU zastosowano pompę ciepła z wolnoobrotowym innowacyjnym wentylatorem z charakterystycznymi łopatkami w kształcie sowich skrzydeł, które powodują niemal bezgłośny przepływ powietrza.

Product Category Section Image

Szeroki zakres temperatur pracy

Pompa ciepła z pakietu PRESTIGE LA 12TU zoptymalizowana jest do pracy w typowych dla Polski warunkach klimatycznych. Eksploatacja możliwa jest w szerokim zakresie temperatur otoczenia, co przekłada się na praktycznie wyeliminowanie pracy alternatywnego źródła ciepła (np. grzałki elektrycznej), a tym samym zmniejszenie kosztów.

Do pobrania
Broszura

Broszura

Pompy ciepła Dimplex – otrzymasz więcej niż sądzisz
Broszura

Broszura

Pompy ciepła Dimplex – naturalnie innowacyjne