Informacje prawne

Nota prawna

 1. Strona internetowa www.dimplex.pl

  Strona internetowa zawiera informacje i materiały dotyczące działalności Glen Dimpex Polska Spółka z o.o., z siedzibą w Poznaniu (60-479), ul. Strzeszyńska 33, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000187242. Właścicielem i operatorem Strony Internetowej jest Glen Dimplex Polska Sp. z o.o.

 2. Zasady korzystania ze Strony Internetowej
  1. Informacje i materiały zamieszczone na Stronie Internetowej w żaden sposób nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
  2. Korzystanie ze Strony Internetowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przedstawione na niej warunki, bez prawa zgłaszania jakichkolwiek zastrzeżeń co do ich treści. Jeśli użytkownicy nie akceptują tych warunków, nie są uprawnieni do korzystania ze Strony Internetowej.
  3. Podczas przetwarzania danych Glen Dimplex Polska Sp. z o.o. zobowiązuje się do przestrzegania ogólnie przyjętych zasad ochrony tajemnicy oraz standardów bezpieczeństwa i poufności.
  4. Glen Dimplex Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany i aktualizacji w każdym momencie Strony Internetowej jak również warunków z korzystania z tej strony. Użytkownik jest zobowiązany przestrzegać tych zmian i aktualizacji i musi regularnie odwiedzać tą rubrykę, aby zweryfikować warunki korzystania.
 3. Prawo autorskie
  1. Niniejsza strona internetowa, jej układ (struktura) oraz projekt graficzny, stanowią wyłączną własność Glen Dimplex Polska Sp. z o.o. i podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.).
  2. Kopiowanie elementów strony, tekstów, zdjęć, czy też innych elementów graficznych, jak również znaków towarowych zamieszczonych na tej stronie, w celu wykorzystania w całości, części lub w formie zmodyfikowanej w innych serwisach www, w publikacjach elektronicznych lub innych, jest dozwolone tylko za uprzednią zgodą Właściciela strony.
  3. Użytkownik może korzystać z tych informacji i materiałów, jedynie w zakresie dozwolonego użytku określonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 4. Wyłączenie odpowiedzialności
  1. Treści zamieszczone w materiałach zawartych na niniejszej stronie internetowej mają wyłącznie charakter informacyjny i reklamowy, nie mogą być traktowane jako forma doradztwa, konsultacji czy rekomendacji.
  2. Informacja handlowa zamieszczona na niniejszej stronie nie stanowi oferty świadczenia usług lub oferty sprzedaży usług lub produktów.
  3. Mimo dołożenia należytej staranności, aby zapewnić aktualne i rzetelne informacje, może istnieć ryzyko pewnych nieścisłości, w związku z czym Glen Dimplex Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za kompletność, poprawność i aktualność informacji zawartych na Stronie Internetowej.
  4. Glen Dimplex Polska Sp. z o.o. nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, powstałą w wyniku wykorzystania informacji zamieszczonych na Stronie Internetowej.
 5. Prawo właściwe
  1. Korzystanie ze Strony Internetowej podlega prawu polskiemu.
  2. Jakiekolwiek działania prawne odnoszące się do dostępu, użycia lub pobierania materiałów ze Strony Internetowej i ich dalszej eksploatacji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Glen Dimplex Polska Sp. z o.o.

Polityka prywatności serwisu

Polityka prywatności (plików cookies) serwisu www.dimplex.pl:

 1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.
 2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
 3. Operator serwisu www.dimplex.pl jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.
 4. Operator serwisu www.dimplex.pl wykorzystuje pliki (cookies) w celu:
  1. dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
  2. przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
  3. możliwości logowania do serwisu;
  4. utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.
 5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
 6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies) w urządzeniu końcowym.
 7. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
 8. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.
 9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.